02192 - 933 530 ahornweg 11

Muttertag

Muttertag

Ballonbouquets "Muttertag"

Modell S:
1 x kleiner Folienballon
2 x Latexballons (farblich passend)
1 x Ballongewicht (farblich passend)
komplett 16,- €

Modell M:
1 x großer Folienballon
3 x Latexballons (farblich passend)
1 x Ballongewicht (farblich passend)
komplett 25,- €

Modell L:
1 x großer Folienballon
1 x kleiner Folienballon
3 x Latexballons (farblich passend)
1 x Ballongewicht (farblich passend)
komplett 33,- €

Auswahl: Kleine Folien

Auswahl: Große Folienballons und Bubbles

Bouquet Muttertag

3 Latexballons + 1 Folie + Gewicht
heliumgefüllt

19,- €

Herz

luftgefüllt

15,- €

Schwebendes Herz

luftgefüllt

28,- €

Blumen deluxe


heliumgefüllt

34,- €

Bouquet Muttertag

3 Folienherzen
heliumgefüllt

20,- €

Bouquet Teddybär

Folie mit 4 Herzen
heliumgefüllt incl. Gewicht

28,- €

Herz

luftgefüllt

12,- €

Bubble Muttertag

mit Ballonbasis mit Blumen
heliumgefüllt

28,- €

FolieMuttertag

mit organischer Ballonbasis
heliumgefüllt

28,- €

Bubble Muttertag

mit Ballonbasis und 2 Herzen

heliumgefüllt

26,- €

Bubble Muttertag

wie abgebildet
heliumgefüllt

22,- €